Author = Mojaver Borabadi, Malihe
Number of Articles: 1
1. Association between Body Mass Index and Mitral Valve Prolapse

Volume 4, Issue 1, Winter 2016, Pages 403-406

Malihe Mojaver Borabadi; Majid Jalalyazdi; Reza Jafarzadeh Esfehani